Compassionfokuseret terapi (CFT)

Compassionfokuseret terapi (CFT)

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en af grenene inden for den ”tredje bølge af kognitiv adfærdsterapi” og således relativ ny, men alligevel benyttet verden over.

“Compassion” kan oversættes til ”medfølelse” og det er det, der danner udgangspunkt for terapien. I fællesskab vil vi arbejde på at udvikle din medfølelse og omsorg for dig selv og andre. CFT kan bruges ved behandling af de fleste psykiske lidelser og til personlig udvikling. Et gennemgående fokus er at arbejde med selvkritik og skam, så du kan opnå en bedre adgang til selvomsorg, selvberoligelse og tålmodighed. 

I et CFT-forløb vil vi ofte arbejde oplevelsesorienteret, f.eks. med åndedrætsteknikker til beroligelse af nervesystemet, mindfulness- / opmærksomhedsøvelser og visualiseringsøvelser. Målet er, at du skal blive bedre i stand til at rumme svære følelser, kunne berolige dig selv og mere naturligt mærke selv-compassion og compassion for andre. Terapiforløbet sigter hele tiden mod, at du får teknikker og redskaber med dig tilbage til din hverdag.