Om specialpsykologisk praksis

Om Specialpsykologisk praksis

Specialpsykologisk praksis er etableret i 2016. Vores vision er at tilbyde udredning og behandling, der er fagligt velfunderet, af høj kvalitet og individuelt tilpasset.

 

 

Som psykologer fokuserer vi ikke kun på diagnoser og symptomer men på dig som det hele menneske du er med netop din historie, aktuelle livsomstændigheder og drømme og håb for fremtiden. Vi vægter faglighed højt og stræber efter at give professionel, effektiv og individuelt tilpasset behandling. Det er endvidere vigtigt for os at skabe et trygt rum med en venlig og omsorgsfuld atmosfære, hvor du føler dig respekteret og forstået.

Som universitetsuddannet og autoriseret psykolog arbejder vi under psykologloven samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Det betyder blandt andet, at vi arbejder under tavshedspligt.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

 

LB

 

Camillas baggrund

Jeg er født i 1977. Uddannet psykolog i 2005 ved Københavns Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet (2008) og videreuddannet Specialpsykolog i psykiatri (4-årig specialistuddannelse). Specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Jeg har igennem mange år arbejdet i voksenpsykiatrien.

Jeg er specialist i kognitiv adfærdsterapi (KAT) og har også videreuddannet mig i Compassion Fokuseret Terapi (CFT).

Jeg har endvidere taget kortere videreuddannelse og en række kurser i andre terapiretninger så som psykodynamisk psykoterapi og eksistentiel psykoterapi.

Jeg har en stor interesse for den fænomenologiske psykiatri, særligt i forhold til ‘selvforstyrrelser’ ved lidelser inden for den skizofrene spektrum. Læs mere under Skizotypisk sindslidelse og Skizofreni.

Jeg er medlem af:

  • Dansk psykologforening
  • SAKT (Selskab for adfærds- og kognitiv terapi)
  • Selskabet for psykologisk psykiatri
  • DPSP (Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer)

 

 

 

Lisbeths baggrund

Jeg er født i 1978. Jeg er uddannet psykolog ved Århus Universitet i 2006 og er autoriseret af Psykolognævnet i 2010. Jeg er videreuddannet specialpsykolog i psykiatri (4-årig specialistuddannelse) og klinisk psykolog. Jeg har igennem 13 år arbejdet i voksenpsykiatrien, dels som klinisk psykolog, dels som specialpsykolog og de seneste 4 ½ år som teamleder i et Psykoterapeutisk Ambulatorium. Her har jeg primært beskæftiget mig med angst, depression, bipolar lidelse samt udredning og differential diagnostik. Jeg har i samme funktion været med til at starte et F-ACT team (Fleksibel Assertive Community Treatment) med udekørende funktion udelukkende for patienter med bipolar lidelser.  

Jeg er specialist i kognitiv adfærdsterapi (KAT) og endvidere uddannet i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som er en nyere udvikling af KAT.

Mine interessefelter koncentrerer sig om fænomenologisk psykiatri, herunder selvforstyrrelser ved skizotypi og skizofreni. Jeg har endvidere stor erfaring med behandling af angst, depression og i særdeleshed bipolar lidelse. 

Jeg tilbyder endvidere ledelsessupervision.

Jeg er medlem af: 

Dansk Psykologforening

Selskabet for psykologisk psykiatri

DPSP (Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer)

Selskabet for specialpsykologer i psykiatri og børne og ungdomspsykiatri

 

Ofte stillede spørgsmål

 

 

Hvornår skal man opsøge en psykolog?

Mange mennesker støder på et tidspunkt i livet ind i problemer, hvor det ikke er tilstrækkeligt at tale med nærtstående personer. Her kan det være nyttigt at tale med en psykolog, som også står uden for dit privatliv. Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en psykolog. Læs mere under menupunktet Behandlingsområder.

 

 

Hvad er forskellen på en psykolog, en psykoterapeut og en psykiater?

En psykolog er universitetsuddannet og kan efter uddannelse og autorisation specialisere sig inden for forskellige områder. En specialpsykolog i psykiatri har en 4-årig videreuddannelse i psykiatri. Psykologtitlen er beskyttet, hvilket betyder, at det kun er universitetsuddannede psykologer, der kan benytte titlen. Dette gælder således ikke for den brede vifte af øvrige behandlere, herunder psykoterapeuter. En psykiater (speciallæge i psykiatri) er en læge, der er specialiseret i psykiatri. En vigtig forskel er, at psykologer ikke varetager medicinsk behandling.

 

 

Hvordan foregår en psykologsamtale?

Den første gang vi mødes, vil vi have fokus på, at vi sammen når frem til en afklaring af din problemstilling samt en indledningsvis plan for forløbet. Vi kan hjælpe dig med at afklare omfanget af din problemstilling. Hvordan de videre samtaler foregår, afhænger meget af problemstillingens karakter.

 

 

Hvor mange samtaler skal der til?

Det er forskelligt, hvor mange samtaler, der skal til, afhængigt af hvad du søger hjælp til. I forhold til fx angst og depression benytter vi metoder og teknikker, som knytter sig til korttidsterapi og som der er evidens for virker ift. problemstillingen.