Stress

Stress

Stress udvikler sig typisk snigende. Midt i travlheden eller andre belastende forhold i tilværelsen får man ofte ikke lyttet til faresignaler, og det kan virke ganske uoverskueligt at standse op, geare ned eller planlægge større forandringer.

Man vil ofte føle sig ganske magtesløs over for de udfordringer, man står med. Stress medfører manglende overblik og overskud, træthed og det kan være svært selv at se sin situation klart og ikke mindst at få handlet på den.

 

Stress er ikke noget, der blot ‘kommer inde fra’, men må forstås ud fra den sammenhæng, man befinder sig i, arbejdsmæssigt eller i privatlivet. Som en reaktion på noget, der bebyrder en og som man ikke har ressourcer til at tackle. Samtidig er fortolkningen  af det vi oplever også afgørende for, om vi finder det stressende. Hvis man fx har en grundlæggende antagelse om, at man bør gøre alting perfekt og at man skal klare det alene, vil det være langt mere stressende at have mange opgaver på sit job, end hvis man kan tænke, at det er ok at gøre det så godt man kan og spørge kolleger om hjælp.

Typiske symptomer forbundet med stress

Symptomerne er uspecifikke, dvs. de vil også kunne ses ved andre psykiske problemer, fx angst og depression. Hvis du har oplevet flere af disse symptomer i over én uge, vil det være en god idé at søge professionel hjælp mhp at få afklaret, hvad der er på færde.

 • Søvnløhed
 • Indre uro
 • Hovedpine, muskelspændinger
 • Hjertebanken
 • Maveproblemer
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Nedsat immunforsvar og fx hyppige infektioner
 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet eller aggressivitet
 • Let til tårer
 • Problemer med hukommelse og koncentration

Ofte går personer med stress alt for længe med symptomer uden at søge behandling. Mens kortvarig stress (timer eller dage) kan være med til at præstere bedre, er langvarig stress belastende for vores krop og psyke. Kroppen er ikke indrettet til at være i stresstilstand over længere tid, fx er den ikke gearet til at have en vedvarende høj produktion adrenalin og kortisol. Længerevarende stress er forbundet med øget risiko for at udvikle angst og depression samt at udvikle / forværre fysiske sygdomme. Der er derfor god grund til at søge professionel hjælp

Behandling af stress

Behandling af stress vil typisk indebære flere elementer:

 

 • Undervisning (psykoedukation) i stress.
 • Konkret vejledning i forhold til hvordan symptomerne bedst håndteres og instruktion i konkrete hverdags-teknikker.
 • Mindfulness- og vejrtrækningsøvelser.
 • En fælles undersøgelse af belastningerne i dit liv og af om noget bør ændres. Når man søger hjælp pga stress er det højst sandsynligt nødvendigt, at man må sætte tempoet ned. Idet dette netop grundet stresstilstanden ofte vil forekomme ganske uoverskueligt, vil du kunne få vejledning og råd i forhold til dette.
 • En undersøgelse af dine værdier.
 • Ofte inddragelse af din nærmeste pårørende og arbejdsgiver.

Ofte er 5-8 sessioner nok til at hjælpe dig godt på vej.