Udredning

 

Udredning

Udredning af psykopatologi betyder, at man undersøger, om der er symptomer på, at en given psykisk lidelse er til stede, hvor længe man har kendt til symptomerne og hvilken sværhedsgrad de har. Det vil altid være centralt at undersøge, hvordan du lever med netop dine symptomer.

 

 

For at man kan stille en diagnose, skal der være tale om bestemte symptomers tilstedeværelse. Med andre ord skal det samlede billede leve op til de diagnostiske kriterier.

 

Hvorfor udrede? Formålet med at lave en udredning er især at finde frem til den mest velegnede behandling. Derudover giver det ofte en afklaring og måske en lettelse at finde ud af, at det man har gået og tumlet med, kan skyldes en psykisk lidelse. At der måske findes en betegnelse for det man oplever, at den professionelle man taler med, kender til lidelsen og ikke mindst, at man så vil kunne pege på den relevante behandling.

Måske går du med en følelse af, at ‘noget ikke er som det skal være’. Måske har du på et tidspunkt fået stillet en psykiatrisk diagnose og ikke helt forstår baggrunden for hvorfor den blev stillet eller savner mere viden herom. Måske ønsker du at ‘tjekke’, om du fortsat har de symptomer, der lå til grund for en diagnose, du har fået stillet på et tidligere tidspunkt.

 

 

Vores baggrund

På baggrund af vores erfaring fra psykiatrien og specialistuddannelse i psykiatri tilbyder vi grundig og professionel udredning og diagnostik. Vi har i årevis udredt psykiske lidelser i den lettere såvel som sværere ende, herunder:

Angst, OCD, depression, tilpasningsreaktion, belastningsreaktion, PTSD, ADHD, ADD, autismespektrumforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, skizotypisk sindslidelse, skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse.

Ved mistanke om en autismespektrumforstyrrelse vil vi typisk udrede med ADI-R og ADOS.

Ved mistanke om ADHD / ADD vil vi typisk udrede med ASRS og Diva-2

Til at undersøge personlighedstræk bruger vi NEO-PI-R og SCID-5

Vi bruger desuden Present State Examination (PSE), Examination of Anomalous Self-Experience (EASE) samt flere andre test og interviews.

Udover en undersøgelse af symptomer og en diagnose stillet på baggrund af ICD-10 (det diagnosesystem, vi bruger i Danmark) tilbyder vi også rådgivning om og en beskrivelse af behandlingsanvisninger og eventuelle skåne- og støttebehov.

 

 

Udredningsforløbet

Udredningen baserer sig på grundige interviews baseret på forskellige interviewinstrumenter og rating-skalaer.

 

Indledningvis vil vi typisk spørge grundigt ind til livshistorie, fx skolegang, tidligere psykiske vanskeligheder og relationer.

Når man udreder for psykiske lidelser, er det vigtigt at udelukke, at en fysisk sygdom kan forårsage de symptomer, man oplever. Derfor er det som oftest en nødvendighed, at man fx hos sin almenpraktiserende læge er blevet undersøgt for fysiske sygdomme (fx blodprøver og gerne EKG). Der kan i visse tilfælde også være brug for at drøfte med lægen, om man bør henvises til en neurologisk undersøgelse eller scanning af hjernen.

Hvis du tidligere har været i behandling eller er blevet udredt af en psykolog eller psykiater, kan det ofte være en fordel, at vi kan indhente tidligere journaloplysninger. Det må vi naturligvis ikke gøre uden dit samtykke.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til et udredningsforløb.