Forside

 

Velkommen til Specialpsykologisk praksis

Vi vægter professionel, effektiv og fagligt velfunderet udredning og behandling.

Du finder praksissen i Tordenskjoldsgade i det indre København.

 

 

V elkommen til Specialpsykologisk praksis, som drives af Camilla Skovgaard Poulsen og Lisbeth Böttzauw. Vi er begge autoriserede psykologer med speciale i psykiatri og psykoterapi. Efter mange års arbejde inden for voksenpsykiatrien har vi etableret Specialpsykologisk praksis. Vi tilbyder grundig og professionel udredning, diagnostik og behandling af psykiske lidelser. Som specialpsykolog i psykiatri har vi en bred og årelang erfaring med psykiatriske problemstillinger. Det vil sige, at vi har stor viden om de forskellige psykiske lidelser, om det psykiatriske behandlingssystem samt behandlingsmuligheder. Som specialister i psykoterapi kan vi tilbyde kyndig og fagligt velfunderet psykoterapi af lette såvel som mere alvorlige psykiske lidelser.

Vi tilbyder også psykoterapi og psykologisk rådgivning til almenpsykologiske problemstillinger, fx stress og andre belastninger, problemer i nære relationer eller eksistentielle kriser.

Som psykolog fokuserer vi ikke kun på diagnoser og symptomer men på dig som det hele menneske du er med netop din historie, aktuelle livsomstændigheder og drømme og håb for fremtiden.

 

 

 

Vi vægter faglighed meget højt og stræber efter at give professionel, effektiv og individuelt tilpasset behandling. Det er endvidere vigtigt for os at skabe et trygt og tillidsvækkende rum, hvor du føler dig respekteret og forstået.

Som universitetsuddannede og autoriserede psykologer arbejder vi under Psykologloven samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Det betyder blandt andet, at vi arbejder under tavshedspligt.

Vi ved, hvor vigtigt det er at finde den rigtige psykolog, når man skal gå i et psykoterapeutisk forløb. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe for en kortere uforpligtende samtale.

Vi vil gerne høre fra dig og ser frem til at byde dig velkommen.

 

 

Specialpsykologisk praksis tilbyder

Vi tilbyder udredning af psykopatologi, psykologisk behandling, rådgivning af pårørende, supervision og undervisning. Læs mere her og under menupunkterne.

 

Angst

Der findes flere forskellige typer af angst. Ofte overlapper de hinanden og det er normalt at opleve elementer fra flere typer af angst på én gang. Alligevel kan det være vigtigt at få afklaret, hvilken type angst, der primært er på spil, så behandlingen kan tilrettelægges mest effektivt

Læs mere om angst

Stress

Hvis du er stresset, mister du overblikket, mangler overskud og er træt. Mens kortvarig stress kan være med til at præstere, er langvarig stress forbundet med øget risiko for at udvikle / forværre fysiske sygdomme samt angst og depression. Der er derfor god grund til at søge professionel hjælp.

Læs mere om stress

Depression

En depression er kendetegnet af ændringer i humør, tanker, fysisk velbefindende og adfærd. Man oplever typisk en vedvarende tristhed eller ligegyldighed, nedsat energi og manglende overskud, nedsat lyst til ting man plejer at holde af og dystre, negative tanker. Læs om psykoterapi her.

Læs mere om depression

OCD

Ved OCD oplever man tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner). OCD findes i forskellige sværhedsgrader og forværres ofte i perioder med stress eller belastninger. Den anbefalede behandling af OCD er kognitiv adfærdsterapi.

Læs mere om OCD

Udredning

Udredning af psykopatologi betyder, at man undersøger, om der er symptomer på en given psykisk lidelse til stede. Formålet med udredning er at finde frem til den bedste behandling samt at blive klogere på sig selv. Udredning foregår med bl.a. interviews.

Læs mere om udredning

Pårørende

Er du pårørende til et menneske med en psykisk lidelse? Har du brug for rådgivning, viden, støtte, krisebearbejdning, at tale med andre i samme situation? Situationen kan virke uoverskuelig og håbløs, dagligdagen og planerne for fremtiden kan med ét forandres.

Læs mere om pårørende

 

Om Specialpsykologisk praksis

Vores vision er at tilbyde udredning og behandling, der er fagligt velfunderet, af høj kvalitet og individuelt tilpasset.

Som psykologer fokuserer vi ikke kun på diagnoser og symptomer men på dig som det hele menneske du er med netop din historie, aktuelle livsomstændigheder og drømme og håb for fremtiden. Vi vægter faglighed højt og stræber efter at give professionel, effektiv og individuelt tilpasset behandling. Det er endvidere vigtigt for os at skabe et trygt rum med en venlig og omsorgsfuld atmosfære, hvor du føler dig respekteret og forstået.